HENKILÖTIETOJEN SUOJA

Tietoturva ja henkilötietojen suojaaminen on toimintamme perusedellytyksiä.

Biopankki käsittelee näytteitä ja tietoja salassa pidettävän tiedon tietoturvavaatimusten mukaisesti. Näytteen antajan nimi ja vastaavat tunnistetiedot korvataan koodilla, jonka purkuavainta säilytetään erillään. Yksittäisen henkilön tunnistaminen koodatuista tiedoista on lähes mahdotonta. Tunnisteellisia näytteitä tai tietoja voidaan luovuttaa vain, jos siihen on perusteltu tarve, kuten tarve yhdistää biopankin näytteisiin tai tietoihin muita, esimerkiksi tutkijan jo aiemmin keräämiä tietoja. Silloinkin tietojen suojaamisesta huolehditaan asianmukaisesti.

Biopankin näytteitä ja tietoja ei voi käyttää rikostutkinnassa, näytteen antajaa koskevassa hallinnollisessa päätöksenteossa tai työsuhdetta tai vakuutussopimusta arvioitaessa. Luvaton käyttö on rikos.