ITÄ-SUOMEN BIOPANKKI

Itä-Suomen Biopankki tallentaa ihmisperäisiä näytteitä ja niihin liittyviä tietoja terveystieteellistä tutkimusta varten.

Itä-Suomen Biopankin ovat perustaneet Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä sekä Itä-Suomen yliopisto. Itä-Suomen Biopankki tukee etenkin verenkierto-, aineenvaihdunta-, tuki- ja liikuntaelimistön-, neurologisten- ja syöpäsairauksien sekä mielenterveyden tutkimusta. Sen tutkimusalueena on tutkimus, jonka tavoite on väestön terveyden edistäminen, tautimekanismeihin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen, sairauksien ehkäisy sekä väestön hyvinvointia tai terveyttä edistävien tai sairaanhoidossa käytettävien tuotteiden tai hoitokäytäntöjen kehittäminen. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on merkinnyt Itä-Suomen Biopankin valtakunnalliseen biopankkirekisteriin 30.10.2015.
  • Biopankkiin kootaan ihmisperäisiä näytteitä ja niihin sekä näytteen antajaan liittyvää tietoa lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten. Näytteet on kerätty hoitoon liittyvän näytteenoton tai tieteelliseen tutkimukseen osallistumisen yhteydessä.
  • Osallistuminen biopankkitoimintaan on vapaaehtoista ja perustuu suostumukseen. Suostumuksen antamatta jättäminen tai suostumuksen myöhempi peruuttaminen eivät vaikuta terveydenhuoltopalveluiden saamiseen.
  • Suostumus voi koskea myös vanhoja jo otettuja näytteitä ja tietoja. Niitä voidaan siirtää biopankkiin tiedottamalla suunnitellusta siirrosta esimerkiksi tiedotusvälineissä. Henkilö voi kieltää siirron tai käsittelyn biopankissa tiedon saatuaan.
  • Näytteen antajalla on oikeus tietää, missä tutkimuksessa hänen näytteitään ja niihin liittyviä tietoja on käytetty.
  • Biopankki luovuttaa näytteitä ja tietoja tutkimukseen pääsääntöisesti ilman henkilön tunnistetietoja.
  • Biopankissa näytteen antajan näytteitä ja tietoja säilytetään jopa vuosikymmeniä.