ITÄ-SUOMEN BIOPANKKI

Itä-Suomen Biopankki tallentaa ihmisperäisiä näytteitä ja niihin liittyviä tietoja terveystieteellistä tutkimusta varten.

Itä-Suomen Biopankin ovat perustaneet Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä sekä Itä-Suomen yliopisto. Itä-Suomen Biopankki tukee etenkin verenkierto-, aineenvaihdunta-, tuki- ja liikuntaelimistön-, neurologisten- ja syöpäsairauksien sekä mielenterveyden tutkimusta. Sen tehtävänä on edistää terveystieteellistä, biolääketieteellistä, kliinistä, henkilökohtaisen lääketieteen ja niitä niveltävää tutkimusta sekä tautien ennaltaehkäisyn, diagnostiikan ja hoidon ja vaikuttavuuden kehitystä. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on merkinnyt Itä-Suomen Biopankin valtakunnalliseen biopankkirekisteriin 30.10.2015.
  • Biopankkiin kootaan ihmisperäisiä näytteitä ja niihin sekä näytteen antajaan liittyvää tietoa lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten. Näytteet on kerätty hoitoon liittyvän näytteenoton tai tieteelliseen tutkimukseen osallistumisen yhteydessä.
  • Osallistuminen biopankkitoimintaan on vapaaehtoista ja perustuu suostumukseen. Suostumuksen antamatta jättäminen tai suostumuksen myöhempi peruuttaminen eivät vaikuta terveydenhuoltopalveluiden saamiseen.
  • Suostumus voi koskea myös vanhoja jo otettuja näytteitä ja tietoja. Niitä voidaan siirtää biopankkiin tiedottamalla suunnitellusta siirrosta esimerkiksi tiedotusvälineissä. Henkilö voi kieltää siirron tai käsittelyn biopankissa tiedon saatuaan.
  • Näytteen antajalla on oikeus tietää, missä tutkimuksessa hänen näytteitään ja niihin liittyviä tietoja on käytetty.
  • Biopankki luovuttaa näytteitä ja tietoja tutkimukseen pääsääntöisesti ilman henkilön tunnistetietoja.
  • Biopankissa näytteen antajan näytteitä ja tietoja säilytetään jopa vuosikymmeniä.