KANSAKUNNAN TERVEYSTIETO  HYÖTYKÄYTÖSSÄ

Tutkimuksen pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää yksilölliset, perimään perustuvat hoitomuodot, joiden avulla potilaalle voidaan valita juuri hänelle sopivin hoito ja lääkitys.

Itä-Suomen Biopankin toiminnan periaatteena on kerätä laaja näytekokoelma ja näytteisiin liittyvää tietoa. Tutkijat voivat hyödyntää näytteitä ja niihin liittyviä tietoja biopankkitutkimuksessa. Nimettömäksi koodattavat biopankkinäytteet voivat olla esimerkiksi verta tai kudosta.

Näytteitä ja niihin liittyviä tietoja luovutetaan terveyttä edistäviin tutkimuksiin, joiden avulla voidaan ymmärtää paremmin sairauksien syitä ja kehittää niihin toimivia hoitoja. Tutkimuksissa selvinnyt tieto palautetaan lopuksi biopankkiin. Näin tieto kasvaa korkoa.

TEE SUOSTUMUS TUTKIMUKSELLE