MAHDOLLISET HYÖDYT JA HAITAT

Toimintaa terveyden hyväksi – tee talletus tulevaisuudelle!

Näytteiden ja tietojen antamisesta biopankkiin ei yleensä ole odotettavissa välitöntä hoidollista hyötyä, sillä biopankki on ensisijaisesti tieteellistä tutkimusta varten. Biopankki ei voi taata, että tutkimuksissa havaittaisiin näytteen antajalle merkityksellisiä tietoja tai että tiedot olisivat näytteen antajan tai terveydenhuollon käytettävissä.

Biopankkitutkimuksen yhteydessä voi myös paljastua odottamattomia, kliinisesti merkittäviä löydöksiä, kuten esimerkiksi tietty sairaus tai sairauteen altistava geenivirhe. Tämä tieto voi olla yllättävää ja aiheuttaa hämmennystä ja ahdistusta. Mikäli näytteen antaja ei halua vastaanottaa tietoa terveydentilastaan, voi hän kieltää biopankkia ottamasta yhteyttä häneen, mikäli kliinisesti merkittäviä löydöksiä löytyy biopankkitutkimuksen yhteydessä.

Biopankkitutkimusta suorittava näytteiden ja tietojen vastaanottaja sitoutuu kirjallisesti näytteiden ja tietojen asianmukaiseen käsittelyyn ja suojaamiseen. On epätodennäköistä, että näytteen antajan tietoja pääsisi oikeudettomasti ulkopuoliselle nähtäväksi, mutta laittoman tietojen vuotamisen tai urkkimisen mahdollisuutta ei voida täysin sulkea pois. Biopankki varautuu tietoturvauhkiin ajan tasalla olevin suojausmenetelmin ja toimintatavoin.